ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ และครอบครัว ครั้งที่ 2/2562

        วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ และครอบครัว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กทม.
วันที่เขียนข่าว : 17 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM