พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 7 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

        ชสอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2562 และวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหาร และกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 146 คน 48 สหกรณ์ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
วันที่เขียนข่าว : 17 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM