สอ.ครูเชียงราย จำกัด และสอ.ครูเลย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี

        วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายวิราช ป้อมบ้านต้า พร้อมด้วย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด รวมจำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านกฎหมายและการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายอนันต์ชาตรูประชีวิน ที่ปรึกษา และอดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 17 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM