ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลตำรวจโท วิโรจน์    สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ขอนแก่นจำกัดโดยมี ดร.กมล ศรีล้อม ประธานกรรมการและนายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน์ ผู้จัดการให้การต้อนรับ เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  โดยมีนายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ และเข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัดโดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานกรรมการและคณะกรรมการให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 16 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : fsct
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM