คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สภาที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมถ่ายภาพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
        พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ ชสอ. ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง(วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก
 
        ในการนี้ พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สภาที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมถ่ายภาพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
 
 
วันที่เขียนข่าว : 16 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM