ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด

       ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ แหล่งสมาคมทหาร กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ ถ.พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพฯ
 
       สอ.รวมใจเป็นหนึ่ง จก. มีสมาชิก 1,483 คน มีทุนดำเนินงาน 141 ล้านบาท มีผลกำไรจากการดำเนินงาน 6.05 ล้านบาท จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินปันผลร้อยละ 3.20 เฉลี่ยคืนร้อยละ 21 และจัดสรรเป็นสวัสดิการสมาชิกเพื่อทุนการศึกษา เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ มีการจับฉลากมอบของรางวัลมากมายแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่กว่า 300 คน
 
       สอ.รวมใจเป็นหนึ่ง จก. เป็นการรวมตัวของพนักงานบริษัท NXP จำกัด ตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งจัดตั้งมานาน 16 ปี สมาชิกมั่งคั่งสหกรณ์มีความมั่นคง ภายใต้การบริหารของประธานกรรมการ นายวิเชียร ชมชื่น และกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 16
วันที่เขียนข่าว : 13 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM