พิธีเปิดการอบรมของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรี หลักสูตร “ทักษะที่สำคัญและจำเป็นตามร่างกฎกระทรวงที่ผู้บริหารสหกรณ์ - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรมี”

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง หลักสูตร “หลักสูตร ทักษะที่สำคัญและจำเป็นตามร่างกฎกระทรวงที่ผู้บริหารสหกรณ์ - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรมี” พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และสนับสนุนของรางวัลกว่า 40 รางวัล ให้กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง นำไปจัดกิจกรรมจับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562
 
       โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ ”การบริหารจัดการ การควบคุมภายในสหกรณ์ และขอบเขตอำนาจการสั่ง รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์/ผู้จัดการสหกรณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดจากการปฏิบัติงาน” โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และความรู้ “การหักเงินกับสหกรณ์ การสืบทรัพย์ และวิธีปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์” โดย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา อุปนายกฝ่ายบริหารและโฆษกสภาทนายความ และ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รวมถึงความรู้ “เกณฑ์มาตรฐานด้านความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ แนวทางการจัดทำบัญชีแบบเข้าใจง่าย และแนวทางการบริหารสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงให้กับสหกรณ์” โดย อาจารย์ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาตระหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM