พิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

       รองศาสตร์จารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารฯ นำคณะกรรมการสื่อสารองค์การและฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
 
       โดยมี พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 เป็นผู้แทนกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 22 รับมอบอาคารกิจกรรมสหกรณ์ และมี ร.ต.ต.หญิง สุธาสินี เสริมสุข ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน พร้อมด้วย ผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านดงตาหวาน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 150 คน
 
        ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
 
        โดยในปีนี้ ชสอ. ได้ดําเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท พร้อมมอบทุนดําเนินงานเริ่มต้น จํานวน 15,000 บาท และอุปกรณ์การเรียน จํานวน 10,000 บาท
 
        นอกจากนี้ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุบลราชธานียังได้ร่วมกันสมทบทุนเพิ่มเติม รวมเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆ ที่จำเป็นสําหรับให้นักเรียนทำกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต่อไป ณ บ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM