ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 62

       นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ กล่าวให้การต้อนรับ นางประภาพร ธนวิรุฬห์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด และคณะ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เกี่ยวกับการบริหารงาน การลงทุน และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก ชสอ เพื่อนำแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ต่อไป ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 
วันที่เขียนข่าว : 27 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM