พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ ณ ห้องประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 62

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี ประธานคณะส่งเสริมและพัฒนา สอ. ร้อยตำรวจเอก สุวิทย์ มากด้วง กรรมการในเขตพื้นที่ นายปรีชา ดุลยการัณย์ ที่ปรึกษา ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันพัฒนkบุคลากรและความมั่นคง สอ.โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้ กล่าวต้อนรับ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเพื่อรับทราบ การดำเนินกิจการ งบประมาณ และเลือกตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่ โดยมี ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วม 63 คน 35 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมพุทธทาสธรรมโฆษณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
วันที่เขียนข่าว : 26 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM