การสัมมนา “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

         ชสอ. จัดการสัมมนา “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” และ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด บรรยาย “แนวทางการบริหารการเงินภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่” เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงแนวทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ใหม่ และสามารถนำไปใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 210 คน 100 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 22 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM