ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.ร่วมแสดงความยินดีกับ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 67 ปี และร่วมสนับสนุนบริจาคให้กับมูลนิธิวชิรพยาบาล เพื่อกองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล และกองทุนเครื่องมือแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 12 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM