สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืน โดยมีนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเขตพื้นที่ สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจากคุณสุกัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและแนะนำที่มาของศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการบรรยายการดำเนินงานของ ชสอ. โดยนายยุทธนา ชุ่มจิต ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 80 คน 40 สหกรณ์
 
จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกทำอาชีพจากวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลทัพทัน โดยทีมวิทยากร จากสำนักงานเทศบาลตำบลทัพทัน และกลุ่มวิชาชีพ ฝึกการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า และฝึกการทำธูปสมุนไพร ไล่ยุง ไล่แมลง
 
ช่วงเย็น ได้ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์ เปิดงานเลี้ยง โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมบรรยายพิเศษ และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนร่วมแสดงพลัง คนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง มอบงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานของเขตพื้นที่จำนวน 200,000 บาท 
พร้อมจับสลากมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในการร่วมกิจกรรมสแกน QR Code เข้ากลุ่ม Line@FSCT เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์จาก ชสอ. ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2562  
 
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM