คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน Cooperative Bank of Vietnam (CBV) วันที่ 7 มีนาคม 2562

      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน Cooperative Bank of Vietnam (CBV) ซี่งได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง การบริหารงาน ผลการดำเนินงาน การเอื้ออาทรต่อสมาชิก และชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานสหกรณ์ต่อไป ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. 
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM