ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ.ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562

ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด จำนวน12 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ. โดยได้เข้าศึกษาตัวอย่างระบบงานจริงในส่วนของระบบการเงิน ระบบสินเชื่อ และระบบบัญชี เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานของสหกรณ์ต่อไป 
ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562 
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM