ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ชสอ.ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562

ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับ นายอนันท์ ปะเกียร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานนิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก ชสอ. โดย นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ บรรยาย ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 6 มีนาคม 2562 
วันที่เขียนข่าว : 06 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM