ร่วมแสดงความยินดีกับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ กรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยูที่ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ชสอ. และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ภายใน ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 04 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM