อบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562

          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร และความเสียหายต่อองค์กร จึงจัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปี 2562 ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จากทีมงานครูฝึกให้ความปลอดภัยอย่างสูงสุด ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 01 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM