พิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม และพลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
       โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวต้อนรับ และยังมีบูธต่างๆ ของขบวนการสหกรณ์ มากมายร่วมจำหน่ายสินค้า และ ชสอ.ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ ด้านการระดมทุน ณ บริเวณลานด้านหน้าสันนิบาต เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM