พิธีวางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

           รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ นำโดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและการอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM