พิธีเปิดโครงการสัมมนา "การบังคับใช้ พรบ. สหกรณ์ฉบับใหม่" ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา "การบังคับใช้ พรบ. สหกรณ์ฉบับใหม่" และสนับสนุนเงิน 200,000 บาท ให้เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM