ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพสถานประกอบการและเอกชน ภาคตะวันออกณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

         ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ  ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพสถานประกอบการและเอกชน ภาคตะวันออก จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี และวิธีแก้ปัญหาในการบริหารงานอย่างบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของชมรมฯ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM