ศึกษาดูงาน ชสอ.เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

       นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์การศึกษาบางนา จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และ ชสอ. ทั้งนี้คณะนักศึกษาได้แสดงความสนใจซักถามเพิ่มเติมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุค 4.0 โดยมี นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นวิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถามดังกล่าว ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM