พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ระหว่างในวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562

         รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" ซึ่งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ด้านการจัดทำบัญชีโดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีมีความรู้เกี่ยวกับบัญชีของสหกรณ์ โดยมี นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี ระหว่างในวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM