ประกาศผลการคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561” พร้อมรับชมคลิปการนำเสนอและดาวน์โหลดเอกสาร
[เอกสารแนบ]

     รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีนำเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้มีโอกาสคิดค้น นำเสนอ เผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
 
 
    และขอเชิญชมคลิปการนำเสนอและภาพบรรยากาศ ภายในงานคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหาจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้ ทาง https://sites.google.com/site/memberfsct/innovation-2561
 
      โดยในปีบัญชี 2561 มีสหกรณ์ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 7 สหกรณ์ 8 ผลงาน ซึ่งผลการคัดเลือกมีดังนี้
 
🎀 ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ 🎀
1.รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ได้แก่
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน “โครงการประกวดนักลงทุนมืออาชีพ” 
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน “การพัฒนาเครดิต Scorecar”
 
2.รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ได้แก่
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร”
 
3.รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน “css: Coop Support System ระบบสนับสนุนงานสหกรณ์”
 
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด
▫️ชื่อผลงาน “SMS Alert ระบบรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมและทางการเงินเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด” 
 
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน “คลินิกสหกรณ์เฟส 1 (ตรวจสุขภาพทางการเงิน)” 
 
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ”
 
🎀 ผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากการเอาของเดิมที่มีอยู่แล้วนำมาพัฒนาต่อยอด 🎀
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ได้แก่
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 
▫️ชื่อผลงาน "บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ (ID Card for cooperative management)”
 
สำหรับ 🎀 รางวัลนำเสนอดีเด่น 🎀 ได้แก่ผู้นำเสนอจาก
▪️สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
▫️ชื่อผลงาน “บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ (ID Card for cooperative management)”
 
 
วันที่เขียนข่าว : 18 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM