พิธีเปิดการนำเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ประจำปี 2561 พิธีเชิญธงเขตพื้นที่ และเปิดป้าย "ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สอ.” และมอบป้ายรวมพลังรณรงค์ “คนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง" วันที่ 17 ก.พ. 62

      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด “การนำเสนอและคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2561"  “พิธีเชิญธง”  พิธีเปิดป้าย “ศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์”และมอบป้ายรวมพลังรณรงค์ “คนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง" ให้กับผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค  โดยมี คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนเขตพื้นที่ ชสอ . เข้าร่วมงาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 17 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM