พิธีเปิดอาคาร สฌ.สอ. และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย ณ อาคารสำนักงาน สฌ.สอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมฝ่ายจัดการ ชสอ.
ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) 
ในพิธีเปิดอาคาร สฌ.สอ. และทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลเลย โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารสำนักงาน สฌ.สอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM