ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก ACCU ผู้แทนจาก RCUL และสหพันธรัฐคาซัคสถาน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันนที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และนายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ Ms. Elenita V. San Roque ผู้อำนวยการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Union : ACCU)
และคณะผู้แทนการเงินสหกรณ์และสมาชิกสันนิบาตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Credit Union League : RCUL) และสหพันธรัฐคาซัคสถาน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ และแนวทางกำกับดูแลขบวนการสหกรณ์ของภาครัฐ ระหว่างประเทศไทย ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศสหพันธรัฐคาซัคสถาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของทั้ง 3 ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วยนางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และนางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันนที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 11 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM