ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ ชสอ. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

         รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และ นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสมพร เจือจันทึก ประธานกรรมการ ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ที่เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารเงินของสหกรณ์ รวมทั้ง ทิศทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วยนางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ และ นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM