ชสอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ชสอ. ณ สำนักงาน ชสอ. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานคณะสื่อสารองค์การ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 108 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ชสอ. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงการดำเนินงานของ ชสอ.ในฐานะที่เป็นผู้นำของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีนางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นวิทยากรบรรยาย ภายในงานมีกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์  ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM