การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ." ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2562 และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
 
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ไปใช้ในการประเมินสหกรณ์ และจัดทำแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในอนาคตได้ ณ โรงแรมฮอร์สชูพอยท์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM