โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ บ้านสว่างใจ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมปฎิบัติธรรม พร้อมด้วย นายอุทัย ศรีเทพ กรรมการดำเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
โครงการ "ปฏิบัติธรรมนำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2562
เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งบุคลากรของ ชสอ. ที่นับถือศาสนาพุทธ
ได้ศึกษาและเข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนาและสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
และชีวิตการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ทั้งนี้ ชสอ.ถวายปัจจัย จำนวนเงิน 105,000 บาท โดยมีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 84 คน 39 สหกรณ์
ณ บ้านสว่างใจ วัดถ้ำกฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เขียนข่าว : 25 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM