การฝึกอบรมวิทยากรจากสหกรณ์ระหว่างประเทศ หลักสูตร “Trainers Training on Building Transformative Leaders Who Drive the Integration of Financial Cooperative Networks” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

           นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Union : ACCU)  นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรจากสหกรณ์ระหว่างประเทศ หลักสูตร “Trainers Training on Building Transformative Leaders Who Drive the Integration of Financial Cooperative Networks” จำนวน 34 คน จาก 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย เนปาล และฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานด้านผลการดำเนินงานของ ชสอ. ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 18 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM