ชสอ.ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederations of Credit Union) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี กรรมการสื่อสารองค์การ และฝ่ายจัดการ 
ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederations of Credit Union) 
ได้นำคณะศึกษาดูงานจากสหพันธ์ สหกรณ์ไรไฟน์เซนแห่งประเทศเยอรมัน (German Cooperative) Raiffeisen Confederation (DGRV), 
ธนาคารแห่งชาติ สปป.ลาว และคณะกรรมการสหพันธ์สหกรณ์ (Federation of Savings and Credit Union committees (FSCU) 
จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย กฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อนำผลการศึกษาดูงาน ชสอ. ไปปรับใช้ในการจัดตั้ง “ชุมนุมสหกรณ์” แห่ง สปป.ลาว ต่อไป เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 10 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM