โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

         รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.ให้การต้อนรับ นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 3 โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 31 คน วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 16 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM