ชสอ.ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.

       เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและคณะนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ของ ชสอ. เพื่อให้นักศึกษาได้มีเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM