โครงการ"ฝึกอบรมการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์"เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นาย ณฐกร แก้วดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 200,000 บาท แก่ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ เกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
และธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดครั้งนี้เน้น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน ได้แก่ หมวดโครงสร้างทางการเงิน หมวดสภาพคล่องทางการเงิน หมวดประสิทธิภาพการทำรายได้ และ หมวดคุณภาพสินทรัพย์ และ ป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้สหกรณ์สามารถนำเครื่องมือไปใช้ประเมินตนเอง
และหาแนวทางพัฒนาสู่การเป็นสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 13 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM