ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperative : KFCC ) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ชสอ.

           เมื่อในวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ต้อนรับคณะผู้นำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperative : KFCC ) จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตามที่ ชสอ. และ KFCC ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ระหว่างประเทศเป็นประจำทุกปี ในข้อตกลงสัญญาทวิภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 
 
         โดยครั้งนี้คณะผู้นำสหกรณ์ KFCC ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งส่งเสริมงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
วันที่เขียนข่าว : 11 ธ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM