ชสอ. ครบรอบ 46 ปี วันที่ 1 กันยายน 2561

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ชสอ.       เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี แห่งการก่อตั้งและดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561        ณ สำนักงาน ชสอ. ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
       
        ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่เริ่มก่อตั้งจากผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 81 สหกรณ์ ด้วยทุนดำเนินงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจุบันมีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 120,000 ล้านบาททำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน วิชาการ กฎหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยี เน้นส่งเสริมให้เกิดการออมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคประชาชน โดยมีสมาชิกกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ทุนดำเนินงานรวมทั้งระบบกว่า 2.24 ล้าน ล้านบาท นับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
       รองศาสตราจารย์พิเศษ  พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ในปีนี้ ชสอ. ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา      “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร         อันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญ และทำความสะอาดลานพระเจ้าตากหน้าวัด ณ วัดบางอ้อยช้าง ในเดือนตุลาคม  กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนพฤศจิกายน และจัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลูกป่าชายเลน ในเดือนธันวาคม  ร่วมกัน ระหว่าง ชสอ. ขบวนการสหกรณ์ และสื่อมวลชน 
 
        เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมทรัพย์ ซึ่ง ชสอ. เห็นความสำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 ชสอ. ในฐานะแกนนำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และประชาชนสืบต่อไป ดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ดังนี้
 
1. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2561 และนำเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” จะได้รับสิทธิสะสมแต้ม เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาขอบคุณ ผู้ลงทุนใน ชสอ. พร้อมกระปุกออมทรัพย์ ชสอ. รุ่น Limited จำนวน 1 ชุด โดย ชสอ. ได้เปิดรับเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2561” ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80 - 4.10% ต่อปี ซึ่งได้เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 โดยตั้งเป้าระดมเงินออมเข้าระบบ 10,000 ล้านบาท
 
2. กิจกรรมการประกวดคลิป “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวด ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท โดยจะประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 
3. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ. รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดยท่าน ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเวทีเสวนา “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดย ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทน ชสอ. รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
 
วันที่เขียนข่าว : 03 ก.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FCST
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM