โครงการศึกษาต่อปริญญาโท ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ด้วยโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รุ่นที่ 17 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - 9 ก.ย. 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) โทร. 0 2561 0928 และ 08 1553 0959
วันที่เขียนข่าว : 31 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM