ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 1 [update 1 ส.ค.2561]
[เอกสารแนบ]
    ตามที่ ชสอ. ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ. นั้น ชสอ. จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้างต้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 312 และ 334
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM