ชสอ. จัดดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 3" เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561
[เอกสารแนบ]
       ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจเจ้าหน้าที่การเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 44 คนจาก 34 สหกรณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน 
-การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน 
-การคำนวณผลตอบแทนทางการเงิน 
-การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการจัดทำประมาณการเงินส่วนล่วงหน้า  
-โครงสร้างทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
-การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปรับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 16 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM