เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
 เอกสารแนบ  1. งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 
                     2. แผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2561
                     3. คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM