พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 20 พ.ค. 61

      เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเรื่องการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้องประชุม 701 ชสอ. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
1.ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
2.การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
3.การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านการปฏิบัติการ
4.ธรรมาภิบาล ทั้งในระดับกรรมการและระดับสหกรณ์
 
ทั้งนี้ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์นั้นจะเริ่มด้วย
1.การศึกษารายละเอียดของเกณฑ์ให้เข้าใจ
2.ทำการประเมินสหกรณ์ด้วยตนเอง
3.หาช่องว่างเพื่อการพัฒนา
4.จัดลำดับความสำคัญและโอกาสในการพัฒนา
5.จัดทำแผนพัฒนา
6.ดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้จัดทำไว้ และสุดท้าย
7.ทำการประเมินผลและดำเนินการพัฒนาตามแผนอย่างต่อเนื่อง
 
สหกรณ์ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือเกณฑ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ 
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM