ขอเชิญร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542) ได้ตั้งแต่นี้ - 31 สิงหาคม 2561
[เอกสารแนบ]
วันที่เขียนข่าว : 24 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM