สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61

    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายนรงค์ บัวชุม ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่สมาชิกดีศรีสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 17 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM