การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
[เอกสารแนบ]
   ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกปีโดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
     สำหรับในปี 2561  ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้จำนวนเงิน 840,000 บาท  และคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุน จำนวน 75 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 835,800 บาท  ดังรายละเอียดแนบท้าย
วันที่เขียนข่าว : 15 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM