ชสอ. เปิดเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อมาตรการและการสื่อสารของรัฐ : รักษาหรือทำลายขบวนการสหกรณ์การเงินไทย

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดเวทีเสวนาทางวิชาการในหัวข้อมาตรการและการสื่อสารของรัฐ : รักษาหรือทำลายขบวนการสหกรณ์การเงินไทย เพื่อให้สมาชิกจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการให้ข่าวต่อสาธารณชนของภาครัฐ และแก้ไขในกรณีที่เป็นข่าวเชิงลบหรือคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อความเป็นจริงต่อขบวนการสหกรณ์ไทย ที่จะทำให้ขบวนการสหกรณ์เสียหาย ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้ข่าวของภาครัฐที่ส่งผลกระทบกับการบริหารงานสหกรณ์ต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
 
วันที่เขียนข่าว : 27 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM