ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 ณ ห้องประชุม 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 20 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM