เรียนแจ้งสหกรณ์สมาชิกเพื่อทราบ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
    ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นั้น
 ชสอ.ได้จัดทำหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ขอให้ทบทวนประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ ซึ่งหากมีผลประการใด จะแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 12 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM